لوله بازکنی مولوی

لوله بازکنی شهران

لوله بازکنی مولوی

رفع گرفتگی لوله سرویس بهداشتی خارجی و ایرانی چه مراحلی داراست؟

در‌صورتی‌که روزی توالت شما این چنین دراومد :

و شاید هم سینک ظرفشویی آشپزخانه گرفته باشد:

لوله بازکنی مولوی

بدانید ایراد دقیقاً اینجاست :

خوب، کافیست در هر ساعت از شبانه روز با شماره تماس لوله بازکنی مولوی تماس حاصل نمایید تا در هر مکان از تهران که می‌باشید در پهنا نیم ساعت لوله بازکن حرفه ای جهت سرویس فراهم باشد.

در آغاز محل گرفتگی رو چک می کنیم.

 

لوله بازکنی مولوی

دستگاه رفع گرفتگی لوله را به برق وصل می کنیم.
با دقت به نوع گرفتگی، فنر اختصاصی آن را به راز فنر اساسی دستگاه رفع گرفتگی لوله متصل می‌کنیم.
درحال حاضر فنر را به آرامی وارد محل گرفتگی می کنیم تا جاییکه فنر به محل گرفتگی رسد که در اینصورت فنر دیگر جلوتر نمی رود.
اکنون دستگاه رفع گرفتگی لوله را پر‌نور می‌کنیم تا فنر بچرخد و گرفتگی را برطرف نماید.
این مرحله بسیار حساس میباشد زیرا در صورتی‌که لوله بازکن حرفه ای نباشد ضربه جبران ناپذیری به لوله های فاضلاب وارد میکند که سبب ساز به بده بستان لوله های فاضلاب می‌گردد.

لوله بازکنی مولوی
دستگاه باز کردن لوله مواد گرفته گردیده را بیرون میکند. درین مرحله لوله بازکن محل گرفتگی را آزمایش میکند.
در صورتی همچنان گرفتگی مشاهده خواهد شد باید با رمز فنر دیگری مجدد همین فرایند صورت بپذیرد.
درنهایت زمانی گرفتگی رفع شد ، محیط را شستشو داده و منزه تحویل می دهیم.

لوله بازکنی مولوی
در هر ساعت از شبانه روز، و در جای‌جای از تهران ، در صورتیکه لوله بازکنی مولوی تماس حاصل نمایید نیم ساعته خدمت فعالیت حرفه ای مهیا به سرویس شماست.

معرفی رفع گرفتگی لوله، پیشینه، تفاوت و تشابه

باز کردن لوله به عملیاتی می‌گویند که در هنگام گرفتگی لوله های فاضلاب جاری ساختن می دهیم تا سختی ها ساخت‌و‌ساز گردیده در لوله را برطرف و مسیر عبور آب و فضولات را گشوده کنیم.

اسباب و امکانات موردنیاز لوله باز کنی

 

این اثاثیه و امکانات مشمول:

یک دستگاه ژنراتور که می بایست متصل به برق باشد.
فنر لوله ای در متراژهای ۲ متری تا ۱۰ متری یا این که بیشتر و در قطرهای گوناگون
یک نفر دارای تخصص برای فعال سازی دستگاه و اجرا فرایند باز کردن لوله
لوله بازکنی مولوی

در صورتی همچنان گرفتگی مشاهده خواهد شد باید با رمز فنر دیگری مجدد همین فرایند صورت بپذیرد.
درنهایت زمانی گرفتگی رفع شد ، محیط را شستشو داده و منزه تحویل می دهیم.
لوله بازکنی مولوی

در هر ساعت از شبانه روز، و در جای‌جای از تهران ، در صورتیکه لوله بازکنی مولوی تماس حاصل نمایید نیم ساعته خدمت فعالیت حرفه ای مهیا به سرویس شماست.