لوله بازکنی انقلاب

لوله بازکنی انقلاب

باز کردن لوله خیابان انقلاب :
لوله بازکنی یا این که به عبارت دیگر رفع گرفتگی لوله در خیابان انقلاب یکی خدماتی میباشد که ما با توسعه یافته ترین امکانات روز عالم در کمترین مقطع و کمترین هزینه انجام می‌دهیم.لوله بازکنی انقلاب

رفع گرفتگی لوله شبانه روزی ( لوله بازکنی های فاضلاب دستشویی اهل ایران و خارجی , فاضلاب آشپزخانه , : فساد فوری و ارزان ) – رفع گرفتگی لوله خیابان انقلاب-لوله بازکنی انقلاب

رفع گرفتگی سیفون سرویس بهداشتی خارجی در محدوده خیابان انقلاب تهران

مفتوح کردن گرفتگی لوله های اساسی با به کار گیری از واتر جت , باز کردن لوله خیابان انقلاب

تخلیه چاه خیابان انقلاب

تخلیه چاه خیابان انقلاب

تخلیه چاه خیابان انقلاب سوای تعطیلی بوسیله تانکر 12000 و 6000 لیتری و به کارگیری از پمپ هی کفکش لجن کش

تخلیه و کف تراشی , منهول و سپتیک بوسیله تانکر مکنده ( تانکر ساکشن ) در سراسر تهران پهناور با نرخ اتحادیه

حفر چاه فاضلاب،لوله بازکنی انقلاب
حفر چاه فاضلاب در خیابان انقلاب , حفاری چاه ارت , حفر چاه آب , حفاری شبکه و مجرا به وسیله چاه کن حرفه ای و مجرب

کف تراشی و سپتیک و منحول به وسیله نیروی انسانی و حمل لجن به وسیله نیسان 10 بشگه ایی – تخلیه چاه تهران

خدمت دستشویی خارجی در انقلاب :لوله بازکنی انقلاب
رفع گرفتگی چاه دستشویی خارجی و اهل ایران – تعمیر دستشویی خارجی خیابان انقلاب – خدمت بدون نقص دستشویی خارجی انقلاب – تعمیر دستشویی خارجی خیابان انقلاب تهران – عیب یابی دستشویی خارجی و تعمیر سرویس بهداشتی خارجی در تهران-لوله بازکنی انقلاب

لوله کشی خیابان انقلاب :لوله بازکنی انقلاب
تعمیر سیستم لوله کشی ساختمان – لوله کشی فاضلاب – لوله کشی آب – لوله کشی گاز – تعمیر لوله کشی شوفاژ و موتورخانه و ….لوله بازکنی انقلاب

تشخیص نشتی لوله آب – نشت یابی محل ظریف لوله های آب و فاضلاب بوسیله دستگاه تشخیص فن ایی و تشخیص عمل زبده

رفع بوی نامطبوع فاضلاب از منازل – رفع نم خزینه و آشپزخانه و … – رفع رطوبت – برطرف کردن بوی بد فاضلاب در محدوده انقلاب و بقیه بخشها تهران

تعمیر چاه ریزشی و تبدیل آن به چاه قابل به کار گیری و ایمن – کول گذاری و کولگذاری چاه فاضلاب با نیروی عمل حرفه ای و زبده

درآوردن شی ءها از درون سیفون لوله سرویس بهداشتی و … با ابزارالات مربوطه سوای فساد – باز کردن لوله تهران – چاه بازکنی تهران

اتصال لوله های فاضلاب ساختمان به سیستم کانال فاضلاب شهری در سراسر تهران عظیم

باز کردن لوله خیابان انقلاب در تهران – تخلیه چاه خیابان انقلاب تهران – حفر چاه فاضلاب در انقلاب – تعمیر سرویس بهداشتی خارجی در خیابان انقلاب در تهران – رفع گرفتگی سرویس بهداشتی خارجی در خیابان انقلاب – رفع گرفتگی لوله خیابان انقلاب فوری و شبانه روزی – کفتراشی فاضلاب در خیابان انقلاب – تشخیص نشتی لوله – رفع نم ساختمان در خیابان انقلاب – چاه بازکنی خیابان انقلاب تهران – چاه بازکنی در خیابان انقلاب – باز کردن لوله در خیابان انقلاب – تخلیه چاه خیابان انقلاب – چاه بازکنی انقلاب – چاه بازکنی در خیابان انقلاب تهران – باز کردن لوله خیابان انقلاب – تشخیص نشتی لوله – ر فع بوی فاضلاب از ساختمان – لوله کشی در خیابان انقلاب – تعمیر دستشویی خارجی در خیابان انقلاب – تعمیر سرویس بهداشتی خارجی – تعمیر چاه فاضلاب – تعمیرکار تاسیسات در محدوده انقلاب – تعمیر فعالیت لوله کشی در محدوده انقلاب – رفع گرفتگی لوله در محدوده خیابان انقلاب در تهران – باز کردن لوله خیابان انقلاب – باز کردن لوله انقلاب – چاه بازکنی انقلاب – چاه بازکنی خیابان انقلاب – چاه بازکنی در خیابان انقلاب – تخلیه چاه خیابان انقلاب-لوله بازکنی انقلاب

باز کردن لوله خیابان انقلاب در تهران

طریق رفع گرفتگی لوله خیابان انقلاب :

باز کردن لوله یا این که به عبارت دیگر رفع گرفتگی لوله در محدوده خیابان انقلاب یا این که چاه بازکنی طریق های مختلفی داراست که شایسته ترین طریق آن به کار گیری از فنر رفع گرفتگی لوله و دستگاه ژنراتور است. چاه بازکنی خیابان انقلاب – چاه بازکنی انقلاب-لوله بازکنی انقلاب

در نحوه فنر زنی لوله های فاضلاب به جهت چرخش و روزگار فنر به دور تا بدور جداره داخلی لوله جرم گیری و منزه می گردد و خطری هم لوله ها را تحدید نمیکند مگر اینکه لوله فارغ از ساپورت باشد یا این که چسب آن از دربین رفته باشد .

یک خدمت عمل حرفه ای و زبده برای هر چاهک فنر منحصر به فرد آن لوله را به کارگیری میکند مثلا برای رفع گرفتگی سرویس بهداشتی از فنرسایز 16 یا این که حداکثر سایز 18 به کارگیری میکنند , برای چاه های کف شوی و لوله هایی که از سایز لوله 6 مستعمل از فنر 14 به کار گیری می‌گردد , برای لوله های ورودی و خروجی منهول و سپتیک که معمولا از لوله هایی به قطر 12 – 15 – 20 سانتیمتری بسته به مقدار وسعت ورودی فاضلاب لوله کشی می‌شود دست‌کم فنر سایز 18 به بالا می بایست استفاده کرد.

 

نحوه دیگر رفع گرفتگی لوله خیابان انقلاب سود گیری از دستگاه پمپ تراکم میباشد :

 

برخی اوقات لوله کشی فاضلاب به سیرتکامل ایی میباشد که فنر زنی راه و روش چاه وجود ندارد یعنی فنر نمیتواند انسداد لوله را برطرف نماید دراین مورد ها از دستگاه پمپ تراکم به کار گیری میگردد , لوله بازکنی انقلاب پمپ تراکم از روش متراکم کردن هوا و با فشار هوا مسیر لوله را تطهیر و گرفتگی را برطرف میکند , دراین طرز کل مسیرهایی که به لوله گرفته گردیده دارای ارتباط میباشد بایستی کیپ گردد تا هوا از آن ها بیرون نشود تا افت فشار را شاهد نباشیم , فقط مشگل در به کارگیری از پمپ تراکم هوا این میباشد که در صورتیکه مسیر ها به نیکی کیپ نشده باشد احتمال دارااست که فاضلاب از آنجا با فشار متعددی بیرون گردد و محل گرفتگی را آلوده و کثیف نماید – در قبلی پمپ های تراکم بصورت دستی و تلمبه ایی لبریز و شارژ می شد البته امروزه دستگاه به طور برقی و اتومات می باشد و نیازی به تلمبه زدن وجود ندارد.لوله بازکنی انقلاب

 

طرز دیگر رفع گرفتگی لوله خیابان انقلاب واتر جت میباشد :لوله بازکنی انقلاب

 

واتر جت برای گرفتگی های خیلی دشوار با مسیرهای طولانی که روشهای فنر زنی و پمپ تراکم هوا و تراکم پمپ آب جوابگو نباشد از آن به کارگیری می شود , همان گونه که از نامش پیداست فشار بسیار شدید آب به وسیله شلنگ منحصر به فرد و محرمانه منحصر به فرد به باطن لوله هدایت می‌گردد , از واتر جت بیشتر در مسیر های میان منهول ها و سپتیک ها به کار گیری می شود.لوله بازکنی انقلاب

رفع گرفتگی لوله شیوه های دیگری هم داراست که سرویسکار از تجربه خویش به کار گیری میکند و در مواقع نیاز به فعالیت می گیرد.لوله بازکنی انقلاب

رفع گرفتگی چاه دستشویی خارجی در خیابان انقلاب در تهران – چاه بازکنی سرویس بهداشتی خارجی در محدوده خیابان انقلاب

 

چگونگی تخلیه چاه خیابان انقلاب :

 

تخلیه چاه خیابان انقلاب بوسیله تانکر و پمپ های متعدد شکل می گیرد

نحوه رایج استعمال از تانکر 12000 لیتری و پمپ های لجنکش کفکش است :

در شیوه تخلیه چاه گشوده پمپ کفکش نخست درب چاه می بایست دست کم به قطر 40 سانتیمتر تخریب خواهد شد تا بتوان پمپ را به کف چاه هدایت کرد , دراین طرز پمپ از ته چاه فضولات را از روش شلنگ منحصر به فرد که به آن متصل گردیده به باطن تانکر هدایت میکند

طرز دیگر تخلیه چاه خیابان انقلاب به کار گیری از تانکر مکنده ( تانکر ساکشن ) می باشد به سیرتکامل ایی که پمپ بر روی تانکر نصب گردیده و با دیفرانسیل ماشین به عمل میوفتد و در‌این نحوه شیلنگ به باطن چاه هدایت می گردد

مزایای تانکر مکنده این میباشد که هم نیاز به تخریب درب چاه به قطر 40 سانتیمتر وجود ندارد یعنی تخریب کمتر و در برخی موردها فارغ از نیاز به تخریب درب چاه میباشد و هم اینکه به نسبت پمپ کفکش لجن بیشتری از باطن چاه مکیده و بیرون می‌شود.لوله بازکنی انقلاب

توضیحاتی برای حفاری چاه :

اشکال چاه و کاربری آن : لوله بازکنی انقلاب

– حفر چاه فاضلاب ( چاه فاضلاب جهت جذب فاضلاب و معمولا بوسیله چاه کن حفر می‌شود )

مقدار وسعت چاه فاضلاب به مقدار ورودی فاضلاب و مصرب فاضلاب بستگی داراست , از دید مهندسی چاه فاضلاب دارنده میله و انباری می باشد و استاندارد حفاری چاه برای هر واحد مسکونی 20 متر انباری مطلوب میباشد و میله آن هم فی مابین 10 تا 20 متر مطلوب میباشد مثلا برای یک ساختمان 10 واحده حفر 15 متر میله و 200 متر انباری کافیست اما اکثرآ این ضابطه رعایت نمی‌شود

2- چاه ارت : چاه ارت جهت اجرای سیستم ارت برق کشی ساختمان حفر می‌گردد . چاه ارت معمولا در بین 5 تا 10 متر حفر می گردد ولی به محل و حوزه‌ و بافت خاک نیز بستگی دارااست

3- حفاری چاه آب در سراسر تهران و حومه تهران بوسیله چاه کن حرفه ای و دستگاه حفر چاه انجام میپذیرد

4- حفر شبکه و مجرا جهت انتقال فاضلاب از روش طوقه چینی و یا این که لوله گذاری

لایروبی و کف تراشی انباری چاه فاضلاب به چاه صورت و به چه مراد انجام می‌گردد :

در جواب این پرسش بایستی پهنا کنم که لایروبی و کف تراشی چاه ( ته زنی ) جهت تعمیر و ارتقا کاربری یا این که به عبارت دیگر جهت تهیه کردن مجدد موقعیت جذبی چاه انجام می‌شود

 

عملیات لایروبی و لایه روبی چاه چاه چه طور انجام می‌شود ؟

برای انجام لایروبی نخست بایستی درب چاه مشخص و معلوم و به طور بی نقص تخریب و گشوده گردد آن‌گاه فاضلاب آن به وسیله تانکر و پمپ لجن کش تا جایی که ممکن میباشد تخلیه می‌شود , بعداز تخلیه بدون نقص چاه نوبت به لایروبی می رسد که‌این فعالیت به وسیله اکیپ حرفه ای و با سابقه انجام می‌گردد به صورتی که‌این اکیپ از چهر یا این که پنج نفر و در برخی مواقع بیشتراز پنج نفر تشکیل می گردد .

برای لایروبی کردن چاه در آغاز هوا کشی مطلوب به چاه نصب می شود و آن گاه مغنی را با رعایت اصول ایمنی و بوسیله بالا بر دستی یا این که مکانیکی به درون چاه فرستاده می شود و لجن هایی که پمپ قدرت تخلیه آن را نداشته و یا این که به دیواره و کف انباری چسبیده را بوسیله سطل های اختصاصی و بالا بر به خارج ارسال می گردد و کارگرانی که خارج از چاه میباشند لجن را به درون بشگه هایی که درون نیسان قراردارد و تعداد آن 10 عدد می‌باشد لبریز میکنند و به محل مشخص و معلوم گردیده که خارج از شهر میباشد انتقال می یابد.

بعداز اتمام لجن درون چاه نوبت به کف تراشی یا این که به عبارت دیگر ته زنی چاه می‌رسد . در واقع مطرح ترین عملیات همین لایروبی چاه می باشد که فعالیت تخلیه و کف تراشی پیشگفتار ته زنی است.لوله بازکنی انقلاب

باز کردن لوله انقلاب – باز کردن لوله انقلاب – چاه بازکنی انقلاب – تخلیه چاه انقلاب – رفع گرفتگی لوله انقلاب – حفر چاه فاضلاب در خیابان انقلاب – رفع گرفتگی لوله انقلاب – رفع گرفتگی لوله انقلاب – باز کردن لوله خیابان انقلاب – رفع گرفتگی لوله انقلاب – رفع گرفتگی لوله انقلاب – باز کردن لوله انقلاب – باز کردن لوله انقلاب – رفع گرفتگی لوله انقلاب – خدمت کردن سرویس بهداشتی خارجی در تهران – خدمت سرویس بهداشتی خارجی محدوده خیابان انقلاب تهران – تعمیر کردن دستشویی خارجی در تهران – تعمیر سرویس بهداشتی خارجی در خیابان انقلاب تهران – رفع گرفتگی سیفون سرویس بهداشتی خارجی در محدوده خیابان انقلاب تهران – حفر چاه فاضلاب در انقلاب – فنر زدن لوله فاضلاب در محدوده خیابان انقلاب – رفع گرفتگی چاه دستشویی اهل ایران در محدوده خیابان انقلاب – تخلیه چاه فاضلاب در خیابان انقلاب در تهران – باز کردن لوله فوری محدوده خیابان انقلاب تهران – حفر چاه فاضلاب در انقلاب – تعمیر سرویس بهداشتی-لوله بازکنی انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.